Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 152 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej znowelizowanego tekstu Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-11-03
Data wejscia w życie:2001-03-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 152 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 15                — 893 —                Poz. 152


152

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej znowelizowanego tekstu Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 18 maja 1995 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował, zgodnie z artykułem XII ust. 2, znowelizowany tekst Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. Dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do wyżej wymienionej konwencji został złożony Dyrektorowi Generalnemu FAO, jako depozytariuszowi, dnia 29 maja 1996 r. Zgodnie z artykułem XIV znowelizowany tekst konwencji wszedł w życie dnia 4 kwietnia 1991 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 maja 1996 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje.

1. Następujące państwa stały się stronami konwencji w niżej podanych datach: Albania 29 lipca 1999 r. Algieria 1 października 1985 r. Arabia Saudyjska 7 sierpnia 2000 r. Argentyna 23 września 1954 r. Australia 27 sierpnia 1952 r. Austria 22 października 1952 r. Azerbejdżan 18 sierpnia 2000 r. Bahrajn 29 marca 1971 r. Bangladesz 1 września 1978 r. Barbados 6 grudnia 1976 r. Belgia 22 lipca 1952 r. Belize 14 maja 1987 r. Bhutan 20 czerwca 1994 r. Boliwia 27 października 1960 r. Brazylia 14 września 1961 r. Bułgaria 8 listopada 1991 r. Burkina Faso 8 czerwca 1995 r. Chile 3 kwietnia 1952 r. Chorwacja 14 maja 1999 r. Cypr 11 lutego 1999 r. Dania 13 lutego 1953 r. Dominikana 20 czerwca 1952 r. Egipt 22 lipca 1953 r. Ekwador 9 maja 1956 r. Etiopia 20 czerwca 1977 r. Filipiny 3 grudnia 1953 r. Finlandia Grecja Grenada Gujana Gwatemala Gwinea Równikowa Gwinea Haiti Hiszpania Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jordania Jugosławia Kambodża Kanada Kenia Kolumbia Korea Kostaryka Kuba Laos Liban Liberia Libia Litwa Luksemburg Malawi Malezja Mali Malta Maroko Mauritius Meksyk Niderlandy 22 czerwca 1960 r. 9 grudnia 1954 r. 27 listopada 1985 r. 31 sierpnia 1970 r. 25 maja 1955 r. 27 sierpnia 1991 r. 22 maja 1991 r. 6 listopada 1970 r. 18 lutego 1952 r. 9 czerwca 1952 r. 21 czerwca 1977 r. 1 lipca 1954 r. 18 września 1972 r. 31 marca 1955 r. 3 września 1956 r. 24 listopada 1969 r. 11 sierpnia 1952 r. 20 grudnia 1990 r. 24 kwietnia 1970 r. 11 lutego 1955 r. 10 czerwca 1952 r. 10 lipca 1953 r. 7 maja 1974 r. 29 kwietnia 1952 r. 8 grudnia 1953 r. 28 kwietnia 1952 r. 14 kwietnia 1976 r. 28 lutego 1955 r. 18 września 1970 r. 2 lipca 1986 r. 9 lipca 1970 r. 12 stycznia 2000 r. 13 stycznia 1955 r. 21 maja 1974 r. 17 maja 1991 r. 31 sierpnia 1987 r. 13 maja 1975 r. 21 października 1972 r. 11 czerwca 1971 r. 26 maja 1976 r. 29 października 1954 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 152 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 165 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 163 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 162 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 164 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 159 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 158 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 157 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 156 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 155 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 148 z 2001

  Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 161 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 160 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych urzędów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 154 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 150 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji antydopingowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 151 z 2001

  Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin, sporządzona w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 149 z 2001

  Konwencja Antydopingowa, sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 153 z 2001

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-12 poz. 369

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-27 poz. 965

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-10 poz. 998

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-27 poz. 963

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1377

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r.,zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.