Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 160 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych urzędów celnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-04
Data wejscia w życie:2001-04-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 160 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 15                — 906 —                Poz. 160


160

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych urzędów celnych. Na podstawie art. 284 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. Znosi się urzędy celne w Gdańsku i w Legnicy, utworzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 162, poz. 1122). §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r. Minister Finansów: J. Bauc

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 160 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 165 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 163 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 162 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 164 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 159 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 158 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 157 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 156 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 155 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 148 z 2001

  Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 161 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 154 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 152 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej znowelizowanego tekstu Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 150 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji antydopingowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 151 z 2001

  Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin, sporządzona w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 149 z 2001

  Konwencja Antydopingowa, sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 153 z 2001

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 392

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 402

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw z 2005-07-22 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-12 poz. 396

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także terytorialnego zasięgu ich działania

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-27 poz. 221

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.