Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 194 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-05
Data wejscia w życie:2001-03-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 194 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 17                — 955 —                Poz. 194


194

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. Na podstawie art. 276 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) stawki opłat za wydanie pozwolenia oraz wypadki, w których opłat tych się nie pobiera,

2) stawki opłat manipulacyjnych, manipulacyjnych dodatkowych oraz opłat za przechowywanie towarów,

3) czynności kontroli celnej, za które pobierana jest opłata manipulacyjna. § 2.

1. Ustala się następujące stawki opłat za wydanie pozwolenia na:

1) wprowadzenie lub wyprowadzenie towaru z polskiego obszaru celnego przez inne niż otwarte przejście graniczne — 100,– zł,

2) prowadzenie magazynu celnego — 3 000,– zł,

3) prowadzenie 3 000,– zł, składu celnego prywatnego —

4) prowadzenie 3 500,– zł, składu celnego publicznego —

5) przeniesienie na inną osobę praw i obowiązków prowadzącego skład celny — 1 500,– zł,

6) zniszczenie towaru — 200,– zł.

2. Za wydanie pozostałych pozwoleń ustala się zerową stawkę opłaty.

3. W wypadku gdy pozwolenia, o których mowa w ust. 1, są udzielane łącznie, pobierana jest jedna opłata według stawki najwyższej, określonej dla udzielonych pozwoleń. §

3. W wypadku wydania duplikatu lub zmiany pozwolenia na wniosek strony pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, o której mowa w § 2 ust.

1. § 4.

1. Ustala się stawkę opłaty manipulacyjnej za rozpatrzenie wniosku dotyczącego ochrony własności intelektualnej w wysokości 2 200,– zł.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 194 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 196 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania płatności należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 198 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 197 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 204 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 203 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 192 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 191 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 190 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 189 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 187 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 208 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2001 r. sygn. akt K. 30/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 188 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 207 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2001 r. sygn. akt P. 11/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 195 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 209 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 206 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie zarządzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 205 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wskazujących na możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 193 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 202 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 201 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych oraz przedsiębiorców korzystających z zezwoleń globalnych i generalnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie

  Nawiązując do mojego pytania z 18.04.2009 w sprawie sposobu ustalania wartości celnej sprowadzanego z USA samochodu osobowego, chciałbym uzyskać informację, czy art. (...)

 • Odliczenie VAT z SAD

  W styczniu 2007 r. firma, na podstawie dokumentu celnego SAD zapłaciła cło i VAT od importu. Okazało się jednak, że agent celny popełnił błąd, kwota obliczonego (...)

 • Import odzieży z USA

  Chciałbym sprowadzać buty i ubrania sportowe z USA, a następnie odsprzedawać je w Polsce. Czy muszę płacić podatek VAT i/lub cło, jeśli osoby od których odkupuje (...)

 • Import towarów z Chin

  Prowadzę działalność gospodarczą. Zamówiłem towar u mojego dostawcy w Chinach. Towar został przywieziony przez firmę kurierską bezpośrednio do mojej firmy. Do (...)

 • Odpłatność usunięcia informacji o dłużniku z BIK

  Czy bank ma prawo pobierać opłaty za usunięcie informacji o dłużniku z Biura Informacji Kredytowej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-16 poz. 366

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-02 poz. 441

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-25 poz. 1529

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 832

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-22 poz. 1145

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.