Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 217 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-06
Data wejscia w życie:2001-03-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 217 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 19                — 1130 —                Poz. 217


217

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego. Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia się kontyngent taryfowy ilościowy na len przywożony z zagranicy, wymieniony w załączniku do rozporządzenia, dla którego ustanawia się zerową stawkę celną, z zastrzeżeniem §

5. §

2. Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie. §

3. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95 i Nr 13, poz. 106). §

4. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby osób składających kompletne wnioski. § 5.

1. Pozwolenia na przywóz towarów objętych kontyngentem taryfowym, ustanowionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego (Dz. U. Nr 12, poz. 97), zachowują moc do dnia upływu terminu ich ważności.

2. Do wniosków o przydział kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1, nierozpatrzonych do dnia 19 marca 2001 r., stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

3. Wielkość kontyngentu określona w załączniku, o którym mowa w § 1, ulega pomniejszeniu o wielkość kontyngentu rozdysponowanego na podstawie pozwoleń określonych w ust.

1. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 217 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 235 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 238 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 228 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 227 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 234 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 236 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 233 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 232 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 231 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 230 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 229 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 226 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 225 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 224 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 223 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 222 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 221 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 220 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 219 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 218 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Alimenty od osoby przebywającej za granicą

  Jak można się starać o alimenty z zagranicy i jakie dokumenty są wymagane?

 • Odpowiedź na pismo

  Otrzymałem pismo z kancelarii prawnej dotyczące sporu z wykonawcą budowlanym. Czy odpowiedź na nie wysłana z zagranicy (Niemiec) z proceduralnego punktu widzenia jest (...)

 • Zezwolenie a likwidacja spółki cywilnej

  Chcę wystąpić jako współwłaścicielka ze spółki cywilnej dwuosobowej. Co się dzieje z przyznana koncesją na sprzedaż wyrobów alkoholowych po rozwiązaniu spółki? (...)

 • Definicja hipoteki kaucyjnej

  Co to jest hipoteka kaucyjna? Czy można samemu policzyć wysokość hipoteki kaucyjnej mając daną wartość kredytu hipotecznego?

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-10 poz. 469

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-30 poz. 97

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 • Legislacja UE z 2006-11-23 nr 324 poz. 1

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1723/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 379/2004 w zakresie zwiększenia kontyngentów (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-31 poz. 810

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-22 poz. 876

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na ekstrakt chmielowy przywożony z zagranicy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.