Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 243 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-05
Data wejscia w życie:2001-04-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 243 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 20                — 1367 —                Poz. 243


243

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 123, poz. 774, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz. U. Nr 119, poz. 1260) w § 2 w ust. 2 wyraz „zastępcy” zastępuje się wyrazem „zastępców”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. Z. Chrzanowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 243 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 239 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 245 z 2001

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 7 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 240 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Akredytacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 244 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 242 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 241 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.