Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 271 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r., oraz Protokołu dodatkowego do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-12-06
Data wejscia w życie:2001-04-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 271 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 23                — 1750 —                Poz. 271


271

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r., oraz Protokołu dodatkowego do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 1 Protokołu dodatkowego do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 5 marca 1993 r. wyżej wymieniony protokół oraz Porozumienie ogólne w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzone w Paryżu dnia 2 września 1949 r. Dokument przystąpienia, zgodnie z artykułem 1 protokołu, złożono Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, jako depozytariuszowi, dnia 16 marca 1993 r. Zgodnie z artykułem 22 porozumienie weszło w życie dnia 10 września 1952 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 marca 1993 r. Zgodnie z artykułem 7 ust. b protokół wszedł w życie dnia 11 lipca 1956 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 marca 1993 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały się Stronami wymienionego porozumienia w niżej podanych datach: Albania Andora Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Islandia Irlandia Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Malta Mołdowa Niderlandy Niemcy Norwegia Portugalia Republika Czeska 4 czerwca 1998 r. 24 listopada 1998 r. 9 maja 1957 r. 10 września 1952 r. 7 maja 1992 r. 11 października 1997 r. 30 listopada 1967 r. 2 września 1953 r. 11 stycznia 1995 r. 16 listopada 1989 r. 10 marca 1978 r. 17 listopada 1953 r. 25 maja 2000 r. 23 czerwca 1982 r. 11 marca 1955 r. 21 września 1967 r. 16 maja 1979 r. 22 lipca 1998 r. 10 września 1952 r. 15 stycznia 1998 r. 10 kwietnia 1997 r. 22 stycznia 1969 r. 2 października 1997 r. 10 września 1952 r. 10 września 1954 r. 10 września 1952 r. 6 lipca 1982 r. 28 kwietnia 1995 r. Rosja Rumunia San Marino Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Węgry Włochy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 28 lutego 1996 r. 4 października 1994 r. 22 marca 1989 r. 5 grudnia 1996 r. 8 listopada 1994 r. 29 listopada 1965 r. 10 września 1952 r. 7 stycznia 1960 r. 6 listopada 1996 r. 6 listopada 1990 r. 10 września 1952 r. 10 września1952 r.

2. Następujące państwa stały się Stronami wymienionego protokołu w niżej podanych datach: Albania Andora Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Islandia Irlandia Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Malta Mołdowa Niderlandy Niemcy Norwegia Portugalia Republika Czeska Rosja Rumunia San Marino Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja 4 czerwca 1998 r. 24 listopada 1998 r. 9 maja 1957 r. 11 lipca 1956 r. 7 maja 1992 r. 11 października 1997 r. 30 listopada 1967 r. 11 lipca 1956 r. 11 stycznia 1995 r. 16 listopada 1989 r. 10 marca 1978 r. 11 lipca 1956 r. 25 maja 2000 r. 23 czerwca 1982 r. 11 lipca 1956 r. 21 września 1967 r. 16 maja 1979 r. 22 lipca 1998 r. 11 lipca 1956 r. 15 stycznia 1998 r. 10 kwietnia 1997 r. 22 stycznia 1969 r. 2 października 1997 r. 11 lipca 1956 r. 11 lipca 1956 r. 11 lipca 1956 r. 6 lipca 1982 r. 28 kwietnia 1995 r. 28 lutego 1996 r. 4 października 1994 r. 22 marca 1989 r. 5 grudnia 1996 r. 8 listopada 1994 r. 29 listopada 1965 r. 11 lipca 1956 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 271 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 274 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 278 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 277 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 276 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 275 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 269 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzonego w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 267 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego zniesienia kary śmierci, sporządzonego w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 265 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzonej w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 273 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 266 z 2001

  Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, sporządzony w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 264 z 2001

  Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 272 z 2001

  Akt Wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r., w następującym brzmieniu:

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 268 z 2001

  Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzony w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 270 z 2001

  Porozumienie Ogólne w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzone w Paryżu dnia 2 września 1949 r. oraz Protokół dodatkowy do Porozumienia ogólnego, sporządzony w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa o najmie lokali

  Czy absurdalna i niezgodna z konstytucją ustawa o najmie lokali, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego nadal obowiązuje i w kwestii podwyżki czynszu (...)

 • Wypowiedzenie umowy w części

  Mam zawartą umowę z firmą o świadczenie usług na moją rzecz. Aktualnie chciałabym zrezygnować tylko w części dotyczącej niektórych usług, a resztę dalej kontynuować. (...)

 • Wentylacja w kuchni

  W mieszkaniu własnościowym (blok), podczas corocznego przeglądu kominów wentylacyjnych kominiarz nakazał pod rygorem grzywny rozebranie okapu nad piecem kuchennym gazowym, (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę a zasiłek

  Czy w przypadku wypowiedzenia przez pracownika umowy o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Czy w przypadku wypowiedzenia na (...)

 • Zawieszenie postępowania

  Jestem spadkobiercą ustawowym. Otrzymałem wezwanie z sądu na posiedzenie w sprawie nabycia spadku z ustawy. Który przepis reguluje mój wniosek do sądu, aby sąd odłożył (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1367

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia zmieniającego Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bled dnia 4 lipca 2003 r.

 • Komunikat UE z 2007-06-28 nr 143 poz. 13

  Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej złożony przez Fürstliches Landgericht na mocy postanowienia tego sądu z dnia 31 stycznia 2007 (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-05 poz. 699

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzonego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-30 poz. 663

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-26 poz. 960

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczna, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.