Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 319 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-26
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 319 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 28                — 2108 —                Poz. 319


319

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) prostuje się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) następujące błędy:

1) w art. 31 w ust. 3 zamiast wyrazu „by” powinien być wyraz „być”;

2) w art. 93 w ust. 1 zamiast wyrazu „organizacyjne” powinien być wyraz „organizacyjnie”. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 319 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 318 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 315 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 314 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 312 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 317 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Włocławskiemu Wydawnictwu Diecezjalnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 316 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży - Kana.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 313 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 301 z 2001

  Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 311 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o udzielonej pomocy.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 310 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 309 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 308 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu przeliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach na równą jej wartość dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 307 z 2001

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których dofinansowanie przedsiębiorców publicznych uznane będzie za pomoc.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 306 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 305 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 304 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 303 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 302 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków informacyjnych będących podstawą sporządzenia sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy i informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec Skarbu Państwa.

porady prawne online

Porady prawne

 • Renta rodzinna a umowa zlecenie

  Czy osoba posiadająca rentę rodzinną po mężu może podjąć pracę jako akwizytor na umowę zlecenie, jeżeli tak to ile może zarobić brutto na miesiąc żeby nie (...)

 • Skarga na Prezesa UOKiK

  Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

  Na stronie prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą znaleźć można obwieszczenia o licytacjach. Telefonicznie dowiedziałem się, że komornicy mają obowiązek umieszczać (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.