Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 346 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-15
Data wejscia w życie:2001-04-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 346 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 30                — 2195 —                Poz. 346


346

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wzór znaku dozoru technicznego, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania trwałym znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu (Monitor Polski Nr 36, poz. 332). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: J. Steinhoff

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 346 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 344 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 348 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 343 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przewóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 342 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 347 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 350 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 352 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 349 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 345 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 351 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 341 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zniesienia Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 340 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zniesienia specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 339 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 338 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 337 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 336 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 335 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 334 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 333 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 332 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.