Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 348 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-28
Data wejscia w życie:2001-04-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 348 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 30                — 2197 —                Poz. 348


348

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119 oraz z 2000 r. Nr 95, poz. 1041) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 735) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w nawiasie po wyrazach „Nr 20, poz. 170” dodaje się wyrazy „ , Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238”;

2) w § 2: a) w ust. 1 wyrazy „1999 i 2000” zastępuje się wyrazami „1999—2001”, b) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) 31 grudnia 2000 r. — przy podziale dotacji w roku 2001.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komołowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 348 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 344 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 343 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przewóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 342 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 347 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 350 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 352 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 349 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 346 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 345 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 351 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 341 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zniesienia Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 340 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zniesienia specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 339 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 338 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 337 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 336 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 335 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 334 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 333 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 332 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-27 poz. 735

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 468

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-26 poz. 1184

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1401

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 450

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.