Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 358 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-04
Data wejscia w życie:2001-04-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 358 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 31                — 2216 —                Poz. 358


358

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOÂCI z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału. Na podstawie art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852) zarządza się, co następuje: §

1. Przez rynek świadczenia usług, o których mowa w art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „ustawą”, rozumie się:

1) w zakresie usług powszechnych — rynek świadczenia usług powszechnych na obszarze, na którym operator uprawniony jest do ich świadczenia,

2) w zakresie usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych — rynek świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych na obszarze, na którym operator uprawniony jest do ich świadczenia,

3) w zakresie usług telefonicznych świadczonych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych — rynek świadczenia usług telefonicznych w ruchomych sieciach telefonicznych na obszarze, na którym operator uprawniony jest do ich świadczenia,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 358 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 357 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 356 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 355 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 354 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 359 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 353 z 2001

  Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-01-13 nr 9 poz. 8

  Zaproszenie do składania kandydatur do udziału w przetargu na wybór operatorów mających świadczyć na terenie Francji powszechne usługi w zakresie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1734

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1510

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Komunikat UE z 2007-06-23 nr 140 poz. 8

  Sprawa C-153/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 20 marca 2007 r. — Communication (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-07 poz. 667

  Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania przez operatorów publicznych planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz jego aktualizacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.