Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 384 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2001 r. sygn. akt SK. 10/2000.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-02
Data wejscia w życie:2001-04-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 384 z 2001


384

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 2 kwietnia 2001 r. sygn. akt SK. 10/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zdzisław Czeszejko-Sochacki — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski — sprawozdawca, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Andrzej Mączyński, Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

protokolant: Lidia Banaszkiewicz,

nego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027) są zgodne z art. 45, art. 77, art. 78 i z art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie są niezgodne z art. 47 i art. 51 ust. 4 Konstytucji. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638) umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności art. 60 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027) z art. 45, art. 47, art. 51 ust. 4, art. 77, art. 78 oraz art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia. Zdzisław Czeszejko-Sochacki Jerzy Ciemniewski Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Andrzej Mączyński Jadwiga Skórzewska-Łosiak

po rozpoznaniu w dniu 20 marca i 2 kwietnia 2001 r. na rozprawie skargi konstytucyjnej Zofii Garwackiej, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: skarżącej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, dotyczącej niezgodności art. 55 § 1 zd. 1, art. 60 § 4 i art. 330 § 2 zd. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931) z art. 45, art. 47, art. 51 ust. 4, art. 77, art. 78 oraz art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Przepisy art. 55 § 1 zd. 1 i art. 330 § 2 zd. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania kar-

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 384 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 371 z 20012001-04-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 369 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie terminów i sposobu wykonania zadań zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 365 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 364 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 368 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 367 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 363 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 372 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 386 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 11/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 385 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 32/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 366 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 362 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 361 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 370 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w Zakładzie Wydobywczo-Przeróbczym Antracytu S.A.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 382 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 381 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 380 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 379 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 378 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 377 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.