Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 422 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r. sygn. akt U. 7/2000.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-10
Data wejscia w życie:2001-04-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 422 z 2001


422

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 10 kwietnia 2001 r. sygn. akt U. 7/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stefan J. Jaworski — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Lech Garlicki — sprawozdawca,

protokolant: Joanna Szymczak,

oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy (Dz. U. Nr 25, poz. 303) z art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych — o stwierdzenie zgodności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi (Dz. U. Nr 25, poz. 302) z art. 7, 20, 22, 92 i 149 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: I.

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi (Dz. U. Nr 25, poz. 302):

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2001 r., z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawców, Ministra Finansów i Prokuratora Generalnego, połączonych wniosków:

1) Naczelnej Izby Aptekarskiej — o stwierdzenie zgodności a) § 3 ust. 1 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi (Dz. U. Nr 25, poz. 302), b) § 3 ust. 1 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych

Dziennik Ustaw Nr 36 — jest niezgodne z art. 22 Konstytucji;                — 2724 —                Poz. 422


— nie jest niezgodne z art. 20 i art. 92 ust. 2 w związku z art. 7 Konstytucji.

2. Rozporządzenie wskazane w pkt 1 traci moc z dniem 10 kwietnia 2002 r. II. § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy (Dz. U. Nr 25, poz. 303) jest zgodny z art. 32 Konstytucji; a nadto postanawia:

1. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638) umorzyć postępowanie w zakre-

sie badania zgodności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi (Dz. U. Nr 25, poz. 302) z art. 92 ust. 1 i art. 149 ust. 2 Konstytucji.

2. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy (Dz. U. Nr 25, poz. 303) z art. 2 Konstytucji. Stefan J. Jaworski Jerzy Ciemniewski Lech Garlicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 422 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 416 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Niemodlinie.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 420 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 417 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 419 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 415 z 2001

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 421 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2001 r. sygn. akt. U. 10/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 418 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.