Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 454 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-29
Data wejscia w życie:2001-06-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 454 z 2001


Strona 1 z 70

Dziennik Ustaw Nr 38                — 2778 —                Poz. 454


454

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób zakładania ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej „ewidencją”,

2) sposób prowadzenia ewidencji oraz szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych,

3) szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości,

4) sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,

5) rodzaje budynków i lokali, których nie wykazuje się w ewidencji. § 2.

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2) jednostka organizacyjna — państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

3) osoba — osoby fizyczne i osoby prawne,

4) budynek — obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i no-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 454 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

  Jakie informacje można uzyskać z KW, a jakie z ewidencji gruntów i budynków?

 • Zmiany w klasyfikacji gruntów

  Czy prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie w jednym postępowaniu administracyjnym zmian w ustaleniu rodzaju użytków gruntowych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów?

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, (...)

 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal (...)

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-04 poz. 371

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 911

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-03 poz. 29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1646

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-11 poz. 803

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.