Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 457 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-15
Data wejscia w życie:2001-05-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 457 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 38                — 2859 —                Poz. 457


457

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarządza się, co następuje: §

1. Wprowadza się obowiązek stosowania Polskich Norm (PN) wymienionych w załączniku do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22, poz. 209, z 2000 r. Nr 51, poz. 617 i z 2001 r. Nr 38, poz. 456). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2001 r. (poz. 457)

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA Zakres obowiązku stosowania normy całość normy

Lp. 1

Nr normy PN PN-70/B-02852

Tytuł normy PN Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa — wraz z poprawką PN-B-02865:1997/Ap 1:1999 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczanie Amunicja myśliwska. Naboje śrutowe Amunicja myśliwska. Naboje z pociskiem kulowym do luf gładkich Amunicja małokalibrowa. Naboje bocznego zapłonu ślepe bez pocisku Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia na dwutlenek węgla. Zasady projektowania i instalowania

2

PN-82/B-02857

całość normy

3

PN-B-02863:1997

całość normy

4

PN-B-02864:1997

całość normy

5

PN-B-02865:1997

całość normy

6

PN-74/B-02866

całość normy

7

PN-C-86043:1998

całość normy

8

PN-C-86044:1998

całość normy

9

PN-C-86081:1998

całość normy obowiązujące p. 5, 6, 8, 10 i 11

10

PN-93/M-51250.01

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 457 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

  W trakcie kontroli terminu przeglądu gaśnic przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej kontrolujący zarzucił mi, że przeglądy gaśnic w takich obiektach (...)

 • Obowiązek stosowania Polskich Norm

  Wykonując usługi projektowania budowlanego spotykamy się z dwoma interpretacjami dotyczącymi obowiązku stosowania się w projektach do Polskich Norm. Według pierwszego (...)

 • Broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji

  Jaką broń można uznać za broń palną w rozumieniu ustawy o broni i amunicji?

 • Dostępność Polskich Norm

  Chciałbym pozyskać pewne Polskie Normy dotyczące wózków jezdniowych. Poszukiwałem ich w internecie, lecz są wszędzie płatne. Czy nie powinny być bezpłatnie udostępniane?

 • Pracownik wskazany do udzielania pierwszej pomocy

  Czy pracodawca w świetle najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy może zlecić wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników osobie z (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-16 poz. 913

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-15 poz. 516

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-28 poz. 1297

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-07 poz. 1371

  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.