Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 458 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2001 r. sygn. akt U. 9/2000.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-24
Data wejscia w życie:2001-05-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 458 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 38                — 2860 —                Poz. 458


458

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 24 kwietnia 2001 r. sygn. akt U. 9/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Teresa Dębowska-Romanowska — przewodniczący, Zdzisław Czeszejko-Sochacki — sprawozdawca, Jerzy Stępień,

protokolant — Joanna Szymczak,

okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji (Dz. U. Nr 44, poz. 280) z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, o r z e k a: § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji (Dz. U. Nr 44, poz. 280) jest zgodny z art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Teresa Dębowska-Romanowska Zdzisław Czeszejko-Sochacki Jerzy Stępień

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2001 r. na rozprawie sprawy z wniosku Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie zgodności § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 458 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 453 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 456 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 455 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 454 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 452 z 2001

  Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 457 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.