Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 512 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miasta Obrzycko.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-21
Data wejscia w życie:2001-05-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 512 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 49                — 3364 —                Poz. 512


512

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miasta Obrzycko. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) zarządza się, co następuje: §

1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Miasta Obrzycko. §

2. Datę wyborów przedterminowych wyznacza się na niedzielę 17 czerwca 2001 r. §

3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. (poz. 512)

KALENDARZ WYBORCZY

Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności wyborczych do 24 maja 2001 r. Treść czynności — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miasta Obrzycko — podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody, w formie obwieszczenia, ustalającego liczbę radnych oraz ogłoszenie zarządzenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, b) liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu, c) siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej — powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej — sporządzenie spisu wyborców — zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej do zarejestrowania list kandydatów na radnych — powołanie obwodowych komisji wyborczych — ogłoszenie, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) siedzibach obwodowych komisji wyborczych — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej, zawierających: a) informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) dane o kandydatach wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata — przesłanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców — przeprowadzenie głosowania

do 27 maja 2001 r.

do 30 maja 2001 r.

do 1 czerwca 2001 r. do 3 czerwca 2001 r. do 3 czerwca 2001 r. (do godz.

2400) do 6 czerwca 2001 r. do 7 czerwca 2001 r.

do 10 czerwca 2001 r.

16 czerwca 2001 r. 17 czerwca 2001 r. godz. 600—2000

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 512 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Definicja wyborów proporcjonalnych

  Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-19 poz. 1852

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mysłowice w województwie śląskim.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1951

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 901

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Świebodzice w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-31 poz. 140

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 357

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Łaskarzew w województwie mazowieckim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.