Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 567 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów i referendarzy sądowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-24
Data wejscia w życie:2001-06-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 567 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 54                — 3606 —                Poz. 567


567

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów i referendarzy sądowych. Na podstawie art. 124 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 i 1319) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Za przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na stanowisko kuratorów i referendarzy sądowych członkowie komisji egzaminacyjnych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego za każdą osobę zdającą egzamin.

2. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 członek komisji egzaminacyjnej otrzymuje również za sprawdzenie jednej pracy pisemnej. § 2.

1. Za przewodniczenie komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowisko kuratorów i referendarzy sądowych przewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 0,6% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego za każdą osobę zdającą egzamin.

2. Za sprawdzenie jednej pracy pisemnej przewodniczący otrzymuje również wynagrodzenie w wysokości określonej w § 1 ust.

1. §

3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokości wy-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 567 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 568 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 571 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 570 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanym ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 569 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 573 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2001 r. sygn. akt K. 37/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 572 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 maja 2001 r. sygn. akt SK. 15/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 565 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz niektórych olejów ropy naftowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 564 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 566 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Dodatek za wysługę lat dla pracownika emeryta

  Czy nauczyciel-emeryt zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin (mniej niż pół etatu) ma prawo do 20% dodatku za wysługę lat?

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Zwrot kosztów dojazdu świadka na rozprawę

  Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, na podstawie którego wszczęto dochodzenie. Niebawem odbędzie się pierwsza rozprawa w sądzie karnym. Zostałem (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-26 poz. 277

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-17 poz. 1830

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1224

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-20 poz. 640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnai 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-08 poz. 325

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.