Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 601 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2001 r. sygn. akt K. 5/2001.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-29
Data wejscia w życie:2001-06-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 601 z 2001


601

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 29 maja 2001 r. sygn. akt K. 5/2001. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — przewodniczący, Wiesław Johann, Krzysztof Kolasiński, Andrzej Mączyński — sprawozdawca, Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

protokolant: Joanna Szymczak,

Grupy posłów na Sejm RP o stwierdzenie niezgodności:

1) art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27) z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 21 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

3) art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

4) art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32, art. 21 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

5) art. 47 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 21 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2001 r. sprawy z połączonych wniosków Grupy posłów na Sejm RP i Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawców, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego:

Dziennik Ustaw Nr 57                — 3890 —                Poz. 601


6) art. 29 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, 21 ust. 1 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności:

1) art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27) z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP,

2) art. 25 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32 oraz z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

3) art. 47 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, orzeka:

1. Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27) jest zgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 25 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 jest zgodny z art. 32 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

3. Art. 29 pkt 2 i pkt 3 ustawy wymienionej w pkt 1 jest zgodny z art. 2 oraz art. 64 w związku z art. 21 Konstytucji.

4. Art. 39 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1 jest zgodny z art. 64 w związku z art. 21 ust. 2 Konstytucji.

5. Art. 41 ust. 4 ustawy wymienionej w pkt 1 nie jest niezgodny z art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.

6. Art. 46 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1 jest niezgodny z art. 64 w związku z art. 21 Konstytucji i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.

7. Art. 47 ustawy wymienionej w pkt 1 jest niezgodny z art. 64 w związku z art. 21 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w którym odsyła do art. 46 ust. 1 tej ustawy. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Wiesław Johann Krzysztof Kolasiński Andrzej Mączyński Jadwiga Skórzewska-Łosiak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 601 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 600 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 597 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 596 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 594 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 593 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienia od przetargu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 603 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 599 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 595 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 598 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 602 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych

  W 1993 r. zmarł spadkodawca, który pozostawił testament. Do dziedziczenia gospodarstwa powołał 3 dzieci, postępowanie spadkowe odbyło się 2001 r. Spadkobiercy nie (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Święto przypadające w sobotę a dzień wolny

  W pierwszym tygodniu maja br w dniach 1, 3, 4 przypadają ustawowo wolne dni od pracy. Powstaje kontrowersja, czy słuszną jest decyzja o konieczności odpracowania dnia (...)

 • Dział gospodarstwa rolnego

  Po śmierci matki mojego męża jego rodzina przeprowadzila w sądzie dział spadku, na którym sędzina wykluczyła męża z dziedziczenia, ponieważ nie mieszka i nie pracuje (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.