Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 724 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 23/2000

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-29
Data wejscia w życie:2001-07-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 724 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 69                — 5207 —                Poz. 724


724

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 29 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 23/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Trzciński — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski — sprawozdawca, Andrzej Mączyński, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Marek Safjan,

protokolant — Joanna Szymczak,

orzeka:

1. Art. 215 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770, z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27) jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Art. 216 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Art. 217 § 1 i 2 oraz art. 238 § 3 ustawy powołanej w punkcie pierwszym są niezgodne z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638) umorzyć postępowanie w sprawie stwierdzenia niezgodności art. 207 zd. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723, Nr 121, poz. 769 i 770, z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27) z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskutek wycofania wniosku w tym zakresie. Janusz Trzciński Jerzy Ciemniewski Marek Safjan Andrzej Mączyński Jadwiga Skórzewska-Łosiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2001 r. sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie niezgodności:

1) art. 207 zd. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288, i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151) z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2) art. 215 § 1 ustawy powołanej w punkcie pierwszym z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

3) art. 216 ustawy powołanej w punkcie pierwszym z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

4) art. 217 § 1 i 2, art. 238 § 3 ustawy powołanej w punkcie pierwszym z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 724 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.