Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 57 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-23
Data wejscia w życie:2001-01-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 57 z 2001


Strona 1 z 2
57

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.

Na podstawie art. 37i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56) zarządza się, co następuje: §

1. W 2001 r. bezrobotnym zamieszkałym w powiatach (gminach) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, których wykaz znajduje się w za-

łączniku do rozporządzenia, przyznaje się uprawnienia określone w art. 37d ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. §

2. W 2001 r. w powiatach (gminach) wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia stosuje się instrumenty ekonomiczno-finansowe oraz preferencje przewidziane w:

Dziennik Ustaw Nr 7                — 438 —                Poz. 57


podatników używających środków trwałych albo korzystających z ulg uczniowskich w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo zagrożonych recesją i degradacją społeczną.

1) ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 oraz z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324) — dla gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,

2) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324) — dla podatników używających środków trwałych w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym albo zagrożonych recesją i degradacją społeczną,

3) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27) — dla

§

3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym (Dz. U. Nr 110, poz. 1265). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 57)

WYKAZ POWIATÓW (GMIN) ZAGRO˚ONYCH STRUKTURALNĄ RECESJĄ I DEGRADACJĄ SPOŁECZNĄ, W KTÓRYCH STOSUJE SI¢ SZCZEGÓLNE INSTRUMENTY EKONOMICZNO-FINANSOWE I INNE PREFERENCJE ORAZ PRZYZNAJE SI¢ PRAWO DO STYPENDIUM ZAMIESZKAŁYM W NICH BEZROBOTNYM

1. Województwo lubelskie: Powiat świdnicki: miasto Âwidnik gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki

2. Województwo łódzkie: Powiat łódzki wschodni: miasto Brzeziny gminy: Andrespol, Brójce, Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Nowosolna, Rogów, Rzgów, Tuszyn Powiat pabianicki: miasta: Konstantynów Łódzki, Pabianice gminy: Dłutów, Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice Miasto na prawach powiatu Łódź

3. Województwo małopolskie: Powiat chrzanowski: gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia

4. Województwo podkarpackie: Powiat mielecki: miasto Mielec gminy: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne Powiat stalowowolski: miasto Stalowa Wola gminy: Bojanów, Pysznica, Radomyśl, Zaklików, Zaleszany

5. Województwo podlaskie: Powiat zambrowski: miasto Zambrów gminy: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów

6. Województwo śląskie: Powiat będziński: miasta: Będzin, Czeladź, Wojkowice gminy: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz Powiat częstochowski gminy: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 57 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

  Student otrzymuje stypendium socjalne. Chce założyć działalność gospodarczą, aby zwiększyć swoje dochody. Czy założenie działalności gospodarczej jest równoznaczne (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-22 poz. 560

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje.

 • Dziennik Ustaw z 1995-12-22 poz. 34

  Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-22 poz. 527

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-04 poz. 171

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-11 poz. 1582

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.