Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 62 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2001 r. sygn. akt K. 5/2000.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-17
Data wejscia w życie:2001-01-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 62 z 2001


62

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 17 stycznia 2001 r. sygn. akt K. 5/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wiesław Johann — przewodniczący, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Teresa Dębowska-Romanowska, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawozdawca, Marek Safjan,

protokolant: Joanna Szymczak,

zasady ustanowione w art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z poz. 13 pkt 3 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107) — jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wiesław Johann Zdzisław Czeszejko-Sochacki Teresa Dębowska-Romanowska Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Marek Safjan

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2001 r. na rozprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że wyłączenie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług — usług, o których stanowi art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) w załączniku nr 2 do tej ustawy z pozycji 13 działalności lombardów, chyba że usługi lombardowe są świadczone przez banki — narusza konstytucyjne

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 62 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 59 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 63 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2001 r. sygn. akt SK. 30/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 58 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 57 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 61 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2001 r. sygn. akt P. 5/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 60 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.