Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1033 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-05
Data wejscia w życie:2001-09-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1033 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 94                — 6873 —                Poz. 1033


1033

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej. Na podstawie art. 14 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 365) w załączniku — „Wykaz towarów objętych plafonami taryfowymi ilościowymi pochodzących z Republiki Węgierskiej” skreśla się pozycje towarową określoną kodem PCN 1001 w brzmieniu:

Kod PCN 1001 1001 90 1001 90 10 0 1001 90 91 1001 90 91 1 1001 90 91 9 1001 90 99 0

Wyszczególnienie Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): — Pozostałe: — — Orkisz do siewu — — Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): — — — Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin): — — — — Ziarno pszenicy zwyczajnej — — — — Mieszanki żyta z pszenicą (meslin) — — — Pozostałe

Obniżona stawka celna

Ilość 200 000 ton

15

15 15 15

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1033 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1035 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1034 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1038 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1037 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1036 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1032 z 2001

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1719

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-02 poz. 370

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w Zakładzie Wydobywczo-Przeróbczym Antracytu S.A.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1717

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-08 poz. 203

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.