Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1034 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-31
Data wejscia w życie:2001-09-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1034 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 94                — 6873 —                Poz. 1034


1034

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji. Na podstawie art. 112 ust. 9 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji (Dz. U. Nr 120, poz. 1290) w załączniku w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „15) Biuro Informatyki.”;

2) w ust. 2: a) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) Pomorski Oddział Okręgowy z siedzibą w Gdyni — dla województwa pomorskiego,” b) pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) Âląski Oddział Okręgowy z siedzibą w Siemianowicach Âląskich — dla województwa śląskiego,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1034 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1033 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1035 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1038 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1037 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1036 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1032 z 2001

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 833

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2011 nr 84 poz. 879

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-21 poz. 540

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-13 poz. 921

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Monitor Polski 2013 poz. 798

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.