Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 958 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-17
Data wydania:2002-07-11
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-07-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 958 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 108                — 7047 —                Poz. 958


958

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480) prostuje się następujący błąd: w § 1 w ust. 1 w pkt 1 zamiast wyrazu „propozycji” powinien być wyraz „proporcji”.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 958 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 957 z 20022002-07-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 956 z 20022002-07-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 955 z 20022002-07-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 954 z 20022002-07-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu dotyczącego transportu produktów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 953 z 20022002-07-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 952 z 20022002-07-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 951 z 20022002-07-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji zakładu górniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 950 z 20022002-07-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 949 z 20022002-07-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 948 z 20022002-07-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 947 z 20022002-07-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu, sporządzonego w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r., do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 946 z 20022002-07-17

  Protokół do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 945 z 20022002-07-17

  Ustawa z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.