Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 994 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzeczypospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-24
Data wydania:2002-05-10
Data wejscia w życie:2002-08-08
Data obowiązywania:2002-07-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 994 z 2002


994

USTAWA z dnia 10 maja 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Ârodowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji. Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Ârodowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji, podpisanego w Brukseli dnia 16 listopada 2000 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 994 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1003 z 20022002-07-24

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1002 z 20022002-07-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienia publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1001 z 20022002-07-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Nowej Kulturze - Stowarzyszeniu Kościelnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1000 z 20022002-07-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 999 z 20022002-07-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 998 z 20022002-07-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 997 z 20022002-07-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 996 z 20022002-07-24

  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o zmianie ustawy o Policji.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 995 z 20022002-07-24

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.