Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1005 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi w powiecie gryfickim do kategorii dróg powiatowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-25
Data wydania:2002-06-17
Data wejscia w życie:2002-08-09
Data obowiązywania:2002-07-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1005 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 116                — 7686 —                Poz. 1005


1005

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi w powiecie gryfickim do kategorii dróg powiatowych. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: §

1. Do kategorii dróg powiatowych zalicza się od dnia 1 stycznia 2003 r. odcinek drogi w powiecie gryfickim łączący drogę powiatową nr 17101 Dźwirzyno— Kołobrzeg od granicy powiatu kołobrzeskiego — od strony wschodniej z drogą powiatową nr 41184 i drogą wojewódzką nr 109 w Mrzeżynie od strony zachodniej. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1005 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1006 z 20022002-07-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o wykonywaniu rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1004 z 20022002-07-25

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Ustawowa definicja dróg publcznych

  Jakie to są drogi publiczne?

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Zjazd z drogi publicznej

  Mam pytanie dotyczące drogi publicznej. Droga, z którą graniczy moja działka jest drogą publiczną. Część działek, których jest wydzielona ta droga jest własnością (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.