Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1009 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-25
Data wydania:2002-07-19
Data wejscia w życie:2002-07-25
Data obowiązywania:2002-07-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1009 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 117                — 7708 —                Poz. 1009


1009

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego zarządza się, co następuje: §

1. Określone w § 1 w pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 16, poz. 84, Nr 41, poz. 225 i Nr 57, poz. 338, z 1990 r. Nr 1, poz. 1, Nr 4, poz. 25, Nr 11, poz. 70, Nr 19, poz. 116, Nr 28, poz. 166, Nr 41, poz. 241 i Nr 82, poz. 478, z 1991 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 82, poz. 367, z 1992 r. Nr 60, poz. 304, z 1993 r. Nr 33, poz. 148, z 1995 r. Nr 141, poz. 694, z 1996 r. Nr 151, poz. 713, z 1998 r. Nr 45, poz. 270, z 1999 r. Nr 7, poz. 52 i Nr 43, poz. 429, z 2000 r. Nr 90, poz. 996 oraz z 2001 r. Nr 143, poz. 1612) odsetki ustawowe ustala się od dnia 25 lipca 2002 r. w wysokości 16% w stosunku rocznym. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1009 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1012 z 20022002-07-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1011 z 20022002-07-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu i transporcie mleka oraz przetworów mlecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1010 z 20022002-07-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1008 z 20022002-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1007 z 20022002-07-25

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nowe odsetki ustawowe

  Czy jest prawdą, że zmieniły się odsetki ustawowe? W którym Dzienniku Ustaw można te informacje znaleźć?

 • Żądanie odsetek od odsetek w procesie

  W nawiązaniu do pytania o pozew o odsetki ustawowe, czy w przypadku wniesienia pozwu o zasądzenie wymagalnych na dzień bieżący odsetek ustawowych od usankcjonowanej wyrokiem (...)

 • Odsetki od odsetek

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo żądać podwójnych odsetek od zaległości w czynszu, tj. odsetek ustawowych wymienionych w wyroku sądowym dotyczącym zapłaty (...)

 • Wysokość żądanych odsetek

  Chciałbym wystąpić przeciwko mojemu kontrahentowi z żądaniem zapłaty odsetek za niewykonanie zobowiązania pieniężnego w terminie. Jak wysokich odsetek mogę żądać?

 • Sposób naliczania ustawowych odsetek

  Jaki jest mechanizm naliczania odsetek ustawowych dla danej stopy procentowej?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.