Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-18
Data wydania:2002-02-01
Data wejscia w życie:2002-03-05
Data obowiązywania:2002-02-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 2002


Strona 1 z 3
122

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców jest:

1) minister właściwy do spraw gospodarki — w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w poz. 1—72 załącznika,

2) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa — w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w poz. 73—116 załącznika,

3) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej — w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w poz. 117—130 załącznika,

4) minister właściwy do spraw transportu — w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w poz. 131—138 załącznika,

5) minister właściwy do spraw łączności — w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w poz. 139 i 140 załącznika,

6) minister właściwy do spraw instytucji finansowych — w odniesieniu do przedsiębiorcy wymienionego w poz. 141 załącznika,

7) Minister Obrony Narodowej — w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w poz. 142—168 załącznika. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Dziennik Ustaw Nr 13                — 770 —                Poz. 122


Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. (poz. 122)

WYKAZ PRZEDSI¢BIORCÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU GOSPODARCZO-OBRONNYM

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie

2. Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach

3. Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. w Warszawie

4. Elektrownia Bełchatów S.A. w Rogowcu

5. Zespół Elektrowni „Pątnów—Adamów—Konin” S.A. w Koninie

6. Zespół Elektrowni „Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie

7. Elektrownia „Turów” S.A. w Bogatyni

8. Elektrownia „Kozienice” S.A. w Âwierżach Górnych

9. Zespół Elektrowni „Ostrołęka” S.A. w Ostrołęce

10. Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki S.A. w Połańcu

11. Elektrownia Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli

12. Elektrownia „Rybnik” S.A. w Rybniku

13. Elektrownia „Opole” S.A. w Brzeziu k. Opola

14. Elektrownia „Skawina” S.A. w Skawinie

15. Elektrownia „Chorzów” S.A. w Chorzowie

16. Zespół Elektrowni Wodnych „Porąbka—˚ar” S.A. w Międzybrodziu ˚ywieckim

17. Zespół Elektrowni Wodnych „Dychów” S.A. w Dychowie

18. Elektrownia Wodna „˚arnowiec” S.A. w ˚arnowcu

19. Zespół Elektrowni Wodnych „Solina—Myczkowce” S.A. w Solinie

20. Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. w Rogowcu k. Bełchatowa

21. Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” S.A. w Bogatyni

22. Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A. w Kleczewie k. Konina

23. Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A. w Turku

24. Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „Elbud” Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie

25. Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „Elbud” Katowice Sp. z o.o. w Katowicach

26. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. w Bydgoszczy

27. Fabryka Broni „Łucznik” — Radom Sp. z o.o. w Radomiu

28. Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy

29. Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. w Tarnowie

30. Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. w Nowej Dębie

31. Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. w Jaśle

32. Zakłady Metalowe MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej

33. Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. w Warszawie

34. Zakłady Radiowe RADMOR S.A. w Gdyni

35. Przemysłowe Centrum Optyki S.A. w Warszawie

36. Tłocznia Metali PRESSTA S.A. w Bolechowie

37. Zakłady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach

38. Huta STALOWA WOLA S.A. w Stalowej Woli

39. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. w Konieczkach

40. Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. w Warszawie

41. Zakłady Sprzętu Przeciwpożarowego PROGAZ S.A. w Łodzi

42. Zakłady Tworzyw Sztucznych NITRON S.A. w Krupskim Młynie

43. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-RZESZÓW S.A. w Rzeszowie

44. Państwowe Zakłady Lotnicze WARSZAWA-OK¢CIE S.A. w Warszawie

45. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-ÂWIDNIK S.A. w Âwidniku

46. Kombinat PZL-HYDRAL S.A. we Wrocławiu

47. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-WARSZAWA II S.A. w Warszawie

48. Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG-BIERU¡ S.A. w Bieruniu

49. Zakłady Mechaniczne BUMAR—ŁAB¢DY S.A. w Gliwicach

50. Zakłady Mechaniczne PZL-WOLA S.A. w Warszawie

51. STOMIL-POZNA¡ S.A. w Poznaniu

52. Zakłady Metalowe KRAÂNIK Sp. z o.o. w Kraśniku

53. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-KALISZ S.A. w Kaliszu

54. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu

55. Morska Stocznia Remontowa S.A. w Âwinoujściu

56. Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. w Szczecinie

57. Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A. w Gdyni

58. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CENREX Sp. z o.o. w Warszawie

59. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego CENZIN Sp. z o.o. w Warszawie

60. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BUMAR Sp. z o.o. w Warszawie

61. „Milargo—Powlekarnia” Sp. z o.o. w Grudziądzu

62. Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn „FUMIS-bumar” Sp. z o.o.

63. Instytut Lotnictwa w Warszawie

64. Centrum Techniki Morskiej w Gdyni

65. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Skarżysko” w Skarżysku-Kamiennej

66. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie

67. Fabryka Łożysk Tocznych KRAÂNIK S.A. w Kraśniku

68. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego OBRUM w Gliwicach

69. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 126 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 125 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 124 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 123 z 20022002-02-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.