Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1165 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-08-30
Data wydania:2002-08-01
Data wejscia w życie:2002-09-14
Data obowiązywania:2002-08-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1165 z 2002


1165

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji. Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji (Dz. U. Nr 93, poz. 1030) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie „w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji.”;

2) użyte w § 1 pkt 1 i 2 oraz w § 5 ust. 1, a także w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia w różnych przypadkach wyrazy „Inspekcja Ochrony Roślin” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§

6. Do noszenia umundurowania i odznaki Inspekcji uprawnieni są pracownicy zatrudnieni:

1) na stanowiskach: a) Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, b) zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, c) wojewódzkiego inspektora inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa nadzorującego działalność oddziału granicznego,

2) w oddziałach granicznych na stanowiskach: a) kierownika oddziału granicznego, b) głównego specjalisty, c) starszego specjalisty, d) specjalisty, e) starszego inspektora, f) inspektora.”;

4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Dziennik Ustaw Nr 138                — 8903 —                Poz. 1165


Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2002 r. (poz. 1165)

WZÓR ODZNAKI INSPEKCJI OCHRONY ROÂLIN I NASIENNICTWA Skala 1 : 1

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1165 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1164 z 20022002-08-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1163 z 20022002-08-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1162 z 20022002-08-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1161 z 20025002-08-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

  W celu ochrony praw pracowniczych można przykładowo wnioskować do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem działań pracodawcy. Czy we (...)

 • Społeczna Inspekcja Pracy

  Chciałbym otrzymać informacje dotyczące społecznej inspekcji pracy: jakie posiada uprawnienia, obowiazki; czy istnieje przelicznik, ilu pracowników przypada na jednego (...)

 • Adaptacja lokalu pod zakład fryzjerski

  Witam. Niedługo otwieram zakład fryzjerski. Lokal, który wynajmuję został wybudowany parę miesięcy temu. W jaki sposób powinienem zaadoptować go, by spełniał wszelkie (...)

 • Zatrudnienie niepełnosprawnego a opinia PIP

  Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotychczas (...)

 • Inspekcja Transportu Drogowego

  Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-24 poz. 1030

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-18 poz. 694

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-22 poz. 977

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-07 poz. 1112

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 782

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowej organizacji Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.