Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1170 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-02
Data wydania:2002-08-13
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-09-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1170 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 139                — 8987 —                Poz. 1170


1170

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2002 r. o sprostowaniu błędu. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego (Dz. U. Nr 97, poz. 875) w § 13 zamiast wyrazu „uruchomieniu” powinien być wyraz „unieruchomieniu”. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1170 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1169 z 20022002-09-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1168 z 20022002-09-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1167 z 20022002-09-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1166 z 20022002-09-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dozór techniczny nad wózkami widłowymi

  Czy wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu?

 • Definicja wykrycia błędu

  Jak należy rozumieć określenie "wykrycie błędu", występujące w Art. 88 par.2 Kodeksu cywilnego? Proszę o podanie przykładów.

 • Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

  W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. (...)

 • Skarga na Prezesa UOKiK

  Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 • Apelacja od nakazu zapłaty

  Otrzymałem wyrok nakazowy na dłużnika (byłem w sprawie powodem). Jednak w wyroku są nieprawidłowo obliczone odsetki. Czy mogę kierując sprawę do komornika automatycznie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.