Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1192 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-06
Data wydania:2002-08-13
Data wejscia w życie:2002-10-07
Data obowiązywania:2002-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1192 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 142                — 9185 —                Poz. 1192


1192

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 159, poz. 1048) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.”;

2) w § 2: a) skreśla się ust. 2, b) w ust. 3 skreśla się pkt 4 i 10;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§

3. Wojskowe prokuratury okręgowe obejmują swoją właściwością:

1) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu — obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Bydgoszczy, Gdyni, Koszalinie, Poznaniu, Szczecinie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze,

2) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie — obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Elblągu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Warszawie.”;

4) skreśla się § 4;

5) w § 5: a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu — w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego i miasto Elbląg,

3) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni — obszar województwa pomorskiego,” b) skreśla się pkt 4, Minister Obrony Narodowej: w z. A. Towpik c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie — w województwie zachodniopomorskim obszar powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego i miasto Koszalin,”, d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie — obszar województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego,”, e) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie — obszar województwa podlaskiego oraz w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego i miasto Olsztyn,”, f) skreśla się pkt 10, g) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie — w województwie zachodniopomorskim obszar powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego i stargardzkiego oraz miasta: Szczecin i Âwinoujście,”, h) pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu — obszar województw: dolnośląskiego i opolskiego,”. §

2. Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadzą wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury właściwe na podstawie przepisów tego rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2—4, pkt 5 lit. b, d, f i h, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1192 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1195 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1194 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1193 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1191 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1190 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1189 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1188 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i porozumień badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1187 z 20022002-09-06

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Czynności prokuratorskie

  Wysłałem do prokuratury wniosek o udostępnienie do wglądu akt sprawy, w której jestem pokrzywdzonym. Mineło kilka tygodni i nadal nie otrzymałem zgody i żadnej innej (...)

 • Darowizny na rzecz Policji

  Czy jako prywatna firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) mogę przekazać czy przekazywać darowizny dla Policji?

 • Kontrola gminy przez NIK

  Czy NIK ma prawo kontroli samorządu gminnego? W jaki sposób do tego doprowadzić? Czy skargę do NIK może zgłosić każdy obywatel RP?

 • Status pracownika samorządowego

  Jakie osoby posiadają status pracownika samorządowego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-07 poz. 14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-01 poz. 865

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-30 poz. 288

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-19 poz. 825

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.