Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 146 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-25
Data wydania:2002-02-06
Data wejscia w życie:2002-03-05
Data obowiązywania:2002-02-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 146 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 15                — 912 —                Poz. 146


146

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy. Na podstawie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa rodzaje odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy, okres, przez jaki mogą być przywożone, oraz ich ilości. §

2. Do przywozu z zagranicy dopuszcza się:

1) zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej (kod 10 04

02) — w ilości 5 000 Mg rocznie,

2) mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych (kod 13 02

05) — w ilości 35 000 Mg w roku 2002 i 29 000 Mg w roku 2003,

3) baterie i akumulatory ołowiowe (kod 16 06

01) — w ilości 110 000 Mg rocznie. §

3. Odpady wymienione w § 2 mogą być przywożone z zagranicy w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2003 r. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 146 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 149 z 20022002-02-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2002 r. sygn. akt SK. 11/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 148 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji wydanych w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 147 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 145 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 144 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 143 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 142 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 141 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

 • Odór z wysypiska

  Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla (...)

 • Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

  Przywoziłam z zagranicy do Polski większą sumę obcej waluty. Czy przy przywozie dużej ilości obcej waluty do Polski nierezydent ma obowiązek zgłosić ten fakt? Jeśli (...)

 • Alimenty od osoby przebywającej za granicą

  Jak można się starać o alimenty z zagranicy i jakie dokumenty są wymagane?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.