Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1240 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-16
Data wydania:2002-08-27
Data wejscia w życie:2002-10-01
Data obowiązywania:2002-09-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1240 z 2002


1240

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. Na podstawie art. 40 ust. 7 oraz art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968 oraz z 1999 r. Nr 59, poz. 623) uchyla się § 10b.

Dziennik Ustaw Nr 150                — 9781 —                Poz. 1240


§

2. Do spraw rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1240 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1251 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2002 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1250 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1249 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1247 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1246 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1245 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1244 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz programu hodowlanego.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1243 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2002 r. w sprawie informacji istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1242 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1241 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1239 z 20022002-09-16

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1238 z 20022002-09-16

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1237 z 20022002-09-16

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1248 z 20022001-09-16

  Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.