Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1308 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-26
Data wydania:2002-09-23
Data wejscia w życie:2002-09-26
Data obowiązywania:2002-09-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1308 z 2002


1308

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 707 oraz z 2001 r. Nr 34, poz. 392) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w II tabeli w lp. 2:

1) w kolumnie 5 wyraz „wyższe” zastępuje się oznaczeniem „—”;

2) w kolumnie 6 cyfrę „5” zastępuje się oznaczeniem „—”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1308 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1318 z 20022002-09-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 września 2002 r. sygn. akt SK. 35/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1317 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1316 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1315 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1314 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1313 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1312 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1311 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. w sprawie określenia gmin miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez żywioły.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1310 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1309 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1307 z 20022002-09-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-21 poz. 549

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 23/2001.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-13 poz. 1784

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-10 poz. 392

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-23 poz. 448

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2745

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.