Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1380 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół dodatkowy Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzony w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-10
Data wydania:2000-03-24
Data wejscia w życie:2001-12-20
Data obowiązywania:2002-10-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1380 z 2002


Strona 1 z 105
1380

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 6 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzony w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 19 grudnia 1997 r. został sporządzony w Warszawie Protokół dodatkowy Nr 6 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. Przekład PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 6 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu Przedstawiciele Republiki Czeskiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii (nazywani dalej Stronami), biorąc pod uwagę umowę o akcesji Republiki Słowenii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, a w szczególności postanowienia artykułu 5, oraz umowę o akcesji Rumunii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, w szczególności postanowienia Protokołu 21, mając na względzie Deklarację Premierów, sporządzoną dnia 12 września 1997 r. w Portoroz, Republika ˇ Słowenii, potwierdzając swoje oddanie zasadom gospodarki rynkowej, stanowiącej podstawę ich stosunków, uznając, że niniejszy Protokół dodatkowy będzie sprzyjać intensyfikacji wzajemnie korzystnych stosunków handlowych między nimi oraz wnosić istotny wkład do procesu integracji europejskiej, zgodnie z postanowieniami artykułów 34, 35, 37 i 39 Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu uzgodnili, co następuje:

Dziennik Ustaw Nr 168 Artykuł 1                — 10690 — Artykuł 3                Poz. 1380


Protokoły 111), 121),

131) i

212) do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu oraz załączniki do nich zostaną uchylone i zastąpione nowymi Protokołami 11, 12, 13 i 21 i załącznikami do nich, które stanowią integralną część niniejszego Protokołu dodatkowego. Artykuł 2 Niniejszy Protokół dodatkowy stanowi integralną część Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. ————————

1)

1. Niniejszy Protokół dodatkowy wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty otrzymania przez depozytariusza ostatniej notyfikacji Stron o wypełnieniu niezbędnych do tego procedur.

2. Depozytariusz notyfikuje wszystkim Stronom wypełnienie procedur niezbędnych dla wejścia w życie niniejszego Protokołu dodatkowego.

3. Jeżeli niniejszy Protokół dodatkowy nie wejdzie w życie dnia 1 kwietnia 1998 r., będzie on stosowany prowizorycznie od tej daty. Na dowód czego, niżej podpisani pełnomocnicy, będąc do tego należycie upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół dodatkowy. Sporządzono w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, który będzie zdeponowany przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Depozytariusz przekaże poświadczone kopie wszystkim Stronom.

Umowa o akcesji Republiki Słowenii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 38, poz. 418 i 419).

2) Umowa o akcesji Rumunii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Bukareszcie dnia 12 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 149, poz. 1235 i 1236)

PROTOKÓŁ 11 (odnoszący się do artykułu

12) Wymiana koncesji rolnych między Republiką Czeską i Republiką Słowacką, z jednej strony, a Republiką Słowenii, z drugiej strony

1. Cła importowe stosowane w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii oraz cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej wymienionych w załączniku A do niniejszego protokołu zostaną zniesione z dniem 1 kwietnia 1998 r. W przypadku towarów oznaczonych gwiazdką zerowe stawki celne będą stosowane w ramach limitu ilościowego określonego w załączniku A1. Limity ilościowe określone w załączniku A1 zostaną zniesione z dniem 1 stycznia 2000 r.

2. Cła importowe stosowane w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii oraz cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej wymienionych w załączniku B do niniejszego protokołu zostaną obniżone do poziomu ustanowionego w tym załączniku z dniem 1 kwietnia 1998 r., z wyjątkiem towarów oznaczonych gwiazdką. W tych przypadkach cła będą stopniowo obniżane przez obie Strony w ramach limitu ilościowego określonego w załączniku B1 zgodnie z następującym harmonogramem: — od 1 kwietnia 1998 r. — do 40% stawki podstawowej, ale nie więcej niż do poziomu określonego w załączniku B, — od 1 stycznia 1999 r. — do poziomu określonego w załączniku B. Limity ilościowe określone w załączniku B1 zostaną zniesione z dniem 1 stycznia 2000 r.

3. Cła importowe stosowane w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii wymienionych w załączniku C do niniejszego protokołu zostaną obniżone, bez limitu ilościowego lub w ramach limitu ilościowego określonego w tym załączniku, do poziomu ustanowionego w tym załączniku, z dniem 1 kwietnia 1998 r.

4. Cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej wymienionych w załączniku D do niniejszego protokołu zostaną obniżone, bez limitu ilościowego lub w ramach limitu ilościowego określonego w tym załączniku, do poziomu ustanowionego w tym załączniku, z dniem 1 kwietnia 1998 r.

5. Stawki podstawowe, uzgodnione w niniejszym protokole, są stawkami wynikającymi z klauzuli najwyższego uprzywilejowania stosowanymi w momencie faktycznego importu. Cła importowe zawierają cła ad valorem, cła specyficzne i opłaty specyficzne dla towarów.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1380 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1383 z 20022002-10-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2002 r. sygn. akt K. 48/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1382 z 20022002-10-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1381 z 20022002-10-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Spis wyposażenia w umowie najmu

  W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu?

 • Protokół z zebrania wspólnoty

  Czy po odbytym zebraniu Wspólnoty, Zarząd jest zobligowany w jakimś konkretnym terminie do przedstawienia członkom Wspólnoty protokołu z tego zebrania?

 • Święto w dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Dni robocze tego pracownika to: poniedziałek ,wtorek ,czwartek ,piątek i sobota. Środa jest dniem wolnym od (...)

 • Wymóg odczytania i podpisania protokołu

  Czy protokół może być uznany za dowód w sprawie jeżeli nie zawiera wzmianki o jego odczytaniu przed podpisaniem przez uczestników czynności z której był sporządzony?

 • Sprzedaż nieruchomości w jednoosobowej sp. z o.o.

  Jednoosobowa spółka z o.o. zamierza sprzedać nieruchomość będąca w jej posiadaniu osobie fizycznej nie związanej z ową spółką. Jaka formę powinna mieć uchwała (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-25 poz. 1650

  Protokół Dodatkowy Nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 127

  Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 695

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1363

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1360

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.