Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1383 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2002 r. sygn. akt K. 48/01.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-10
Data wydania:2002-10-02
Data wejscia w życie:2002-10-10
Data obowiązywania:2002-10-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1383 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 168                — 10795 —                Poz. 1383


1383

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 2 października 2002 r. sygn. akt K. 48/01. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska, Marian Grzybowski, Wiesław Johann, orzeka: Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawozdawca, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Jerzy Stępień, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska,

cjalnego osób, o których mowa w art. 14 ust. 4 tej ustawy, jeżeli zostały one objęte orzeczeniem sądowym nakazującym opróżnienie lokalu wydanym w okresie od dnia 31 grudnia 2000 r. do dnia wejścia w życie ustawy, a orzeczenie nie zostało wykonane do tego dnia, z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP,

1) art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2) art. 35 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim wyłącza uprawnienie do lokalu socjalnego osób, o których mowa w art. 14 ust. 4 tej ustawy, jeżeli zostały one objęte orzeczeniem sądowym nakazującym opróżnienie lokalu wydanym w okresie od dnia 31 grudnia 2000 r. do dnia wejścia w życie ustawy, a orzeczenie nie zostało wykonane do tego dnia, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Marek Safjan Teresa Dębowska-Romanowska Wiesław Johann Ewa Łętowska Andrzej Mączyński Jerzy Stępień Marian Zdyb Marian Grzybowski Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Marek Mazurkiewicz Jadwiga Skórzewska-Łosiak Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 4 września i 2 października 2002 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności:

1. art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733) z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2. art. 35 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim wyłącza on uprawnienie do lokalu so-

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1383 z 2002 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1382 z 20022002-10-10

    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

  • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1381 z 20022002-10-10

    Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

  • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1380 z 20022002-10-10

    Protokół dodatkowy Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzony w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.