Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1562 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-12
Data wydania:2002-11-07
Data wejscia w życie:2002-11-12
Data obowiązywania:2002-11-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1562 z 2002


1562

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej. Na podstawie art. 38 ust. 1—3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: §

1. Ustanawia się tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR), klasyfikowanego w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Handlu Zagranicznego (PCN) według kodu 4002 19 00 0, pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej. § 2.

1. Tymczasowe cło antydumpingowe ustanawia się na okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w wysokości:

1) 30,1% wartości celnej kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej;

2) 21% wartości celnej kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Republiki Czeskiej.

2. Podstawą wymiaru tymczasowego cła antydumpingowego jest wartość celna towaru określona zgodnie z przepisami tytułu II dział III ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178 i Nr 169, poz. 1387). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki: J. Piechota ———————

1)

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1562 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1568 z 20022002-11-12

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1567 z 20022002-11-12

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1566 z 20022002-11-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1565 z 20022002-11-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1564 z 20022002-11-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1563 z 20022002-11-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1561 z 20022002-11-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-08 poz. 684

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 717

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Monitor Polski 2000 nr 25 poz. 536

  Zawiadomienie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. o terminie zaprzestania stosowania cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 24 poz. 421

  Zawiadomienie Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2001 r. o terminie zaprzestania stosowania cła antydumpingowego, ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.