Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1629 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-23
Data wydania:2002-09-24
Data wejscia w życie:2002-12-08
Data obowiązywania:2002-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1629 z 2002


1629

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 14 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., weszły w życie dnia 1 lipca 2001 r. zmiany do załączników A i B do powyższej umowy. Jednolity tekst wskazanej wyżej umowy, uwzględniający zmiany znowelizowanych załączników A i B stanowiących integralną część umowy, ogłasza się w załączniku do niniejszego oświadczenia rządowego. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

(Załącznik do oświadczenia rządowego stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1629 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1641 z 20022002-11-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r. sygn. akt SK. 40/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1640 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1639 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1638 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1637 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1636 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek opłaty za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1635 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1634 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1633 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1632 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1631 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1630 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.