Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1651 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-25
Data wydania:2002-04-23
Data wejscia w życie:2002-12-10
Data obowiązywania:2002-11-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1651 z 2002


1651

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego nr 7 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 3 ust. 1, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r., Protokołu dodatkowego nr 7 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, podpisanej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 129, poz. 637 i 638), Protokół ten, stosowany prowizorycznie od dnia 1 stycznia 1999 r., wszedł w życie dnia 30 marca 2002 r. Następujące państwa stały się stronami powyższego Protokołu dodatkowego, składając dokumenty ratyfikacyjne lub odpowiednie notyfikacje w niżej podanych datach: Republika Bułgarii Republika Czeska — dnia 12 stycznia 2002 r. — dnia 28 lutego 2002 r. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz Rzeczpospolita Polska Rumunia Republika Słowacka Republika Słowenii Republika Węgierska — dnia 31 marca 2000 r. — dnia 10 października 2001 r. — dnia 9 czerwca 1999 r. — dnia 20 listopada 2001 r. — dnia 8 listopada 1999 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że teksty wskazanego wyżej Protokółu dodatkowego nr 7 oraz oświadczenia rządowego w sprawie prowizorycznego stosowania tego Protokołu ogłoszone zostały w Dz. U. z 1999 r. Nr 79, poz. 892.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1651 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1650 z 20022002-11-25

  Protokół Dodatkowy Nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1649 z 20022002-11-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji Ministerialnej o handlu towarami technologii informatycznej (ITA), podpisanej w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1648 z 20022002-11-25

  Deklaracja Ministerialna o handlu produktami technologii informatycznej (ITA) podpisana w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1647 z 20022002-11-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym dotyczącym warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia społecznego zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonym w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1646 z 20022002-11-25

  Porozumienie Administracyjne dotyczące warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia społecznego zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzone w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1645 z 20022002-11-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych, sporządzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1644 z 20022002-11-25

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych, sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1643 z 20022002-11-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1642 z 20022002-11-25

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Rejestracja protokołu dodatkowego

  Jakie dokumenty należy dołączyć do rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?

 • Święto przypadające w sobotę a dzień wolny

  W pierwszym tygodniu maja br w dniach 1, 3, 4 przypadają ustawowo wolne dni od pracy. Powstaje kontrowersja, czy słuszną jest decyzja o konieczności odpracowania dnia (...)

 • Ustawa o najmie lokali

  Czy absurdalna i niezgodna z konstytucją ustawa o najmie lokali, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego nadal obowiązuje i w kwestii podwyżki czynszu (...)

 • Stawka ryczałtowa

  Rozpoczynam działalność w zakresie handlu opałem (węgiel brunatny) opodatkowaną na podstawie ewidencji ryczałtowej. Jaką stawkę przyjąć - czy jest to 3%?

 • Faktura VAT a dowód zawarcia określonej umowy

  Czy faktura VAT wystawiana przez przedsiębiorcę, może być dowodem zawarcia określonej umowy?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 128

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczącego zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzonego w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-10 poz. 1381

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-25 poz. 1650

  Protokół Dodatkowy Nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1213

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1709

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.