Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1658 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-26
Data wydania:2002-11-06
Data wejscia w życie:2002-12-11
Data obowiązywania:2002-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1658 z 2002


Strona 1 z 16
1658

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód. Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje: §

1. Do badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód, stosuje się następujące metodyki referencyjne:

1) metodykę wyodrębniania anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych;

2) metodykę rozdziału anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych;

———————

1)

3) metodykę prowadzenia procesu biodegradacji anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych;

4) metodykę oznaczania stężenia anionowych substancji powierzchniowoczynnych;

5) metodykę oznaczania stężenia niejonowych substancji powierzchniowoczynnych;

6) metodykę obliczania stopnia biodegradacji anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych. §

2. Metodykę wyodrębniania anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 3.

1. Metodykę rozdziału anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

Dziennik Ustaw Nr 196                — 12335 —                Poz. 1658


2. Schemat wymaganej kolumny jonowymiennej do rozdziału anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 4.

1. Metodykę prowadzenia procesu biodegradacji anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Schemat ideowy aparatury oraz podstawowych elementów konstrukcji aparatury wymaganej do prowadzenia procesu biodegradacji anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia. §

5. Metodykę oznaczania stężenia anionowych substancji powierzchniowoczynnych zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia. § 6.

1. Metodykę oznaczania stężenia niejonowych substancji powierzchniowoczynnych zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Schemat aparatury wymaganej do zatężania i wypieniania niejonowych substancji powierzchniowoczynnych zawiera załącznik nr 8 do rozporządzenia. § 7.

1. Metodykę obliczania stopnia biodegradacji anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych zawiera załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Wymagany prawidłowy przebieg procesu biodegradacji anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych w czasie określa wykres, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 6 listopada 2002 r. (poz. 1658)

Załącznik nr 1

METODYKA WYODR¢BNIANIA ANIONOWYCH I NIEJONOWYCH SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH

1. Zasada metody Metodę stosuje się do wyodrębniania anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych. W celu wyodrębniania anionowych i niejonowych substancji powierzchniowoczynnych z jednorodnej próbki produktu należy wyekstrahować etanolem substancje powierzchniowoczynne. Otrzymany ekstrakt etanolowy należy odparować, po czym suchą pozostałość rozpuścić w wodnym roztworze 2-propanolu.

2. Wymagane odczynniki i aparatura 2.1. Odczynniki i roztwory a. Woda dejonizowana lub destylowana. b. Etanol, C2H5OH, 95% (v/v); (dopuszcza się stosowanie jako substancji skażającej metanolu lub 2-butanonu). c. 2–propanol, CH3CHOHCH3, wodny roztwór 50% (v/v). 2.2. Wymagana aparatura i materiały a. Kolba okrągłodenna o pojemności 2 000 ml z korkiem szlifowanym i z chłodnicą zwrotną. b. Aparat filtracyjny próżniowy o średnicy 90 mm do sączków papierowych, odporny na ogrzanie. c. Kolba ssawkowa o pojemności 2 000 ml. d. Cylindry miarowe. e. Zlewki. f. Łaźnia wodna. g. Suszarka próżniowa. h. Wyparka obrotowa.

3. Wymagany sposób wykonania badania Do kolby okrągłodennej należy wprowadzić 250 g wyrobu i dodać 1250 ml etanolu. Zamontować chłodnicę zwrotną i całość ogrzać do wrzenia, stosując łaźnię wodną, a następnie gotować pod chłodnicą zwrotną przez jedną godzinę. Następnie szybko przefiltrować etanolowy roztwór, stosując aparat filtracyjny próżniowy ogrzany uprzednio do temperatury 50°C, zbierając filtrat w kolbie ssawkowej. Przemyć kolbę i filtr próżniowy za pomocą około 200 ml gorącego etanolu, dołączając go do filtratu. Otrzymany filtrat etanolowy odparować do sucha, stosując do tego celu wyparkę obrotową lub inne powszechnie stosowane urządzenie do odparowywania. Operację ekstrakcji należy powtórzyć, jeśli potrzebna jest większa ilość ekstraktu. Suchą pozostałość należy rozpuścić w 5 000 ml wodnego roztworu 2–propanolu. Otrzymany roztwór służy do rozdziału anionowych i niejonowych substancji po-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1658 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1660 z 20022002-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt K. 37/01

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1659 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1657 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1656 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1655 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i sprawozdań przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1654 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1653 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów uznawania za pomoc publiczną niektórych rodzajów przysporzeń na rzecz przedsiębiorcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1652 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców.

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprzedaż i import perfum a atesty

  Czy sprzedaż perfum wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów, czy wystarczy zarejestrowanie kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach i udostępnienie (...)

 • Koszty wstępnego badania lekarskiego pracownika

  Przy przyjęciu do pracy należy wysłać pracownika za badania lekarskie. Kto płaci za takie badania, pracodawca czy pracownik?

 • Badania lekarskie kierowców

  Czy pracownik naszej firmy, który otrzymał do dyspozycji samochód służbowy powinien mieć przeprowadzone badania lekarskie dla kierowców? Czy jakieś przepisy nakładają (...)

 • Koszty badania sprawozdania finansowego

  Jesteśmy Spółdzielnią, która nie podlega obowiązkowemu badaniu bilansu, chcemy jednak zlecić badanie sprawozdania finansowego - czy poniesiony koszt będzie kosztem (...)

 • Kraj pochodzenia na produktach importowanych

  Czy jest konieczność umieszczania kraju pochodzenia na produktach importowanych? Czy jest konieczność umieszczania na opakowaniach informacji o importerze lub informacji (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.