Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1665 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-27
Data wydania:2002-11-21
Data wejscia w życie:2002-11-27
Data obowiązywania:2002-11-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1665 z 2002


Strona 1 z 5
1665

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok

2002. Na podstawie art. 39 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002 (Dz. U. Nr 93, poz. 831) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 52 — Urząd Ochrony Państwa w kwocie 195 073 tys. zł do części 89 — Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwocie 167 132 tys. zł i części 90 — Agencja Wywiadu w kwocie 27 941 tys. zł.”;

2) załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 29 czerwca 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2002 r. (poz. 1665)

Załącznik nr 1

Dziennik Ustaw Nr 197                PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH                — 12369 — Poz. 1665


< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1665 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1667 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1666 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1664 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w wyborach przedterminowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1663 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1662 z 20022002-11-27

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1661 z 20022002-11-27

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa

  Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Kontrola dochodów i wydatków

  Urząd kontroli skarbowej kontroluje moją osobę z dochodów i wydatków za rok 2002 i poprosił mnie o stan początkowy moich oszczędności na dzień styczeń 2002. Czy (...)

 • Wynagrodzenie ławników

  Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą?

 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia

  Pielęgniarka zatrudniona jest w publicznym ZOZ. Ma również udokumentowany okres pracy w rolnictwie od 16 roku życia. Pracodawca odmawia jednak zaliczenia jej tego okresu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1927

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1213

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudniania i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 853

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1384

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 267

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.