Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2000-11-15
Data wejscia w życie:2001-12-20
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12645 —                Poz. 1708


1708

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 9 DO ÂRODKOWOEUROPEJSKIEJ UMOWY O WOLNYM HANDLU (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

Przekład PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 9 DO ÂRODKOWOEUROPEJSKIEJ UMOWY O WOLNYM HANDLU (CEFTA) Przedstawiciele Republiki Bułgarskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii, mając na uwadze Protokół uzgodnień z posiedzenia Wspólnego Komitetu ustanowionego Ârodkowoeuropejską umową o wolnym handlu, które odbyło się w dniu 11 października 2000 r. w Warszawie, uznając, że niniejszy Protokół dodatkowy, a w szczególności zmienione reguły pochodzenia towarów zapewnią właściwe funkcjonowanie systemu kumulacji paneuropejskiej, jak również przyspieszą intensyfikację wzajemnie korzystnych stosunków handlowych między Stronami oraz wniosą wkład do procesu integracji europejskiej, zgodnie z postanowieniami art. 34, 35, 37 i 39 Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, postanowili, co następuje: Artykuł 1 Postanowienia załącznika do niniejszego Protokołu dodatkowego zastąpią odnośne postanowienia Protokołu 7 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. Artykuł 2 Niniejszy Protokół dodatkowy stanowi integralną część Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. Artykuł 3

1. Niniejszy Protokół dodatkowy wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty otrzymania przez depozytariusza ostatniej notyfikacji Stron Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu o spełnieniu niezbędnych w tym celu wymogów proceduralnych.

2. Depozytariusz poinformuje wszystkie Strony o spełnieniu wymogów proceduralnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Protokołu dodatkowego. ADDITIONAL PROTOCOL No. 9 TO THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT (CEFTA) Representatives of the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, Romania, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia; having in mind the Agreed Minutes of the Central European Free Trade Agreement Joint Committee session, held on 11 October 2000 in Warsaw; recognising that this Additional Protocol and in particular the adjusted rules of origin of goods shall ensure the proper operation of the system of pan-European cumulation as well as shall foster the intensification of mutually beneficial trade relations among the Parties and contribute to the process of integration in Europe; in accordance with the provisions of Articles 34, 35, 37 and 39 of the Central European Free Trade Agreement; have decided as follows: Article 1 The provisions in Annex to this Additional Protocol shall replace the relevant provisions of Protocol 7 to the Central European Free Trade Agreement; Article 2 This Additional Protocol shall constitute an integral part of the Central European Free Trade Agreement; Article 3

1. This Additional Protocol shall enter into force on the thirtieth day from the date of receiving by Depositary of the last notification of the Parties to the Central European Free Trade Agreement of the completion of procedures necessary for that purpose.

2. The Depositary shall notify all Parties of the completion of procedures necessary for the entry into force of this Additional Protocol.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na samochody zagraniczne

  W jaki sposób i w zależności od czego naliczane jest cło na samochody sprowadzane z zagranicy?

 • Spis wyposażenia w umowie najmu

  W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu?

 • Protokół z zebrania wspólnoty

  Czy po odbytym zebraniu Wspólnoty, Zarząd jest zobligowany w jakimś konkretnym terminie do przedstawienia członkom Wspólnoty protokołu z tego zebrania?

 • Święto a dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracowników w podstawowym systemie czasie pracy. Czy jestem zobowiązany jako pracodawca oddać pracownikom dzień wolny za dzień 1 listopada?

 • Święto w dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Dni robocze tego pracownika to: poniedziałek ,wtorek ,czwartek ,piątek i sobota. Środa jest dniem wolnym od (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-25 poz. 1650

  Protokół Dodatkowy Nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1709

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 127

  Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-10 poz. 1381

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1217

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.