Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1741 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybynału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2002 r. sygn. akt. P. 13/02.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-09
Data wydania:2002-12-03
Data wejscia w życie:2002-12-09
Data obowiązywania:2002-12-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1741 z 2002


1741

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 grudnia 2002 r. sygn. akt P. 13/02. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz — przewodniczący, Andrzej Mączyński — sprawozdawca, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska,

nego, na rozprawie w dniu 3 grudnia 2002 r., pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego co do zgodności art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2001 r. z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji, orzeka: Art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dodany przez ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora General-

Dziennik Ustaw Nr 205                — 12796 —                Poz. 1741


poz. 638, ze zm.), w brzmieniu zmienionym przez ustawę z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 74, poz. 471), obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509,

ze zm.), jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Marek Mazurkiewicz Andrzej Mączyński Marian Zdyb Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1741 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1740 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa.

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1739 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1738 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1737 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1736 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1735 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego p przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnonych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1734 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1733 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ograniczeń w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi lub przywiezionymi z zagranicy oraz ich wykorzystywaniu w działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1732 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie gatunków zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1731 z 20022002-12-09

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006.

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1730 z 20022002-12-09

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.