Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1742 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Sofii dnia 17 lipca 1998 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-11
Data wydania:2000-07-11
Data wejscia w życie:2002-01-12
Data obowiązywania:2002-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1742 z 2002


Strona 1 z 247

Dziennik Ustaw Nr 206                — 12798 —                Poz. 1742


1742

UMOWA o akcesji Republiki Bułgarii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Sofii dnia 17 lipca 1998 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 17 lipca 1998 r. została sporządzona w Sofii Umowa o akcesji Republiki Bułgarii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r., w następującym brzmieniu: Przekład UMOWA o akcesji Republiki Bułgarii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu PREAMBUŁA Republika Czeska, Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska, Rumunia, Republika Słowacka oraz Republika Słowenii, z jednej strony, i Republika Bułgarii, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”: — potwierdzając swoje oddanie zasadom gospodarki rynkowej, stanowiącej podstawę ich stosunków, — uwzględniając pozytywny rozwój wzajemnej współpracy gospodarczej między Stronami, — wyrażając życzenie przyczynienia się do procesu integracji w Europie poprzez poszerzenie Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, — mając na uwadze Deklaracje Premierów, przyjęte w Poznaniu dnia 25 listopada 1994 r., w Brnie dnia 11 września 1995 r., w Jasnej dnia 13 września 1996 r. oraz 12 września 1997 r. w Portorož , — odwołując się do oficjalnego wniosku Republiki Bułgarii z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie akcesji do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, — mając na względzie Porozumienie uzupełniające do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, podpisane w Brnie dnia 11 września 1995 r., — działając na podstawie postanowień artykułu 39a Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Republika Bułgarii niniejszym przystępuje do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. Artykuł 2 Republika Bułgarii niniejszym akceptuje Ârodkowoeuropejską umowę o wolnym handlu ze wszystkimi jej uzupełnieniami i poprawkami, podpisanymi przed podpisaniem niniejszej umowy, i będzie je w pełni stosować zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Artykuł 3 Odniesienia w Ârodkowoeuropejskiej umowie o wolnym handlu do jej Stron i tam, gdzie wszystkie państwa są wymienione z nazwy, należy rozumieć jako odnoszące się również do Republiki Bułgarii. Artykuł 4 Cłem bazowym wymienionym w ustępie 1 artykułu 4 Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu będzie, w przypadku Republiki Bułgarii, stawka celna wynikająca ze stosowania klauzuli najwyższego uprzywilejowania w dniu 1 stycznia 1993 r. Artykuł 5

1. W celu realizacji postanowień ustępu 2 artykułu 3 Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu niniejszym ustanawia się i dołącza do niniejszej umowy Protokoły 22, 23, 24, 25 i 26 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

2. Postanowienia dotyczące zniesienia ceł importowych między: — Republiką Czeską i Republiką Słowacką, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, zawarte są w Protokole 22, — Republiką Węgierską, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, zawarte są w Protokole 23, — Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, zawarte są w Protokole 24, — Rumunią, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, zawarte są w Protokole 25, — Republiką Słowenii, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, zawarte są w Protokole 26.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1742 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1751 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa, sporządzonej w Warszawie dnia 23 sierpnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1750 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1749 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzonej w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1748 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzona w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1747 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1746 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1745 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1744 z 20022002-12-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1743 z 20022002-12-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Sofii dnia 17 lipca 1998 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Repatriacja z Białorusi

  Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej (...)

 • Okres wypowiedzenia umowy

  W umowie o współpracy mam zapis, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. (...)

 • Stawka ryczałtowa

  Rozpoczynam działalność w zakresie handlu opałem (węgiel brunatny) opodatkowaną na podstawie ewidencji ryczałtowej. Jaką stawkę przyjąć - czy jest to 3%?

 • Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości

  Jakie elementy powinna określać umowa zniesienia współwłasności nieruchomości?

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1743

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Sofii dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1213

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-14 poz. 1236

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Rumunii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Bukareszcie dnia 12 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-21 poz. 1435

  Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz decyzja Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzona w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-21 poz. 1436

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzonej w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.