Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1752 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-11
Data wydania:2002-10-30
Data wejscia w życie:2002-12-26
Data obowiązywania:2002-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1752 z 2002


1752

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. Art. 1. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820 i Nr 130, poz. 1112) w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego określony w art. 19 ust. 2 stosuje się:

1) dla uczniów klas IV szkół podstawowych — od dnia 1 września 2003 r.,

2) dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych — od dnia 1 września 2004 r.,

3) dla uczniów gimnazjów — od dnia 1 września 2005 r.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1752 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1762 z 20022002-12-11

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1761 z 20022002-12-11

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1760 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1759 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1758 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1757 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1756 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1755 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1754 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie warunków przywozu na polski obszar celny, wywozu z polskiego obszaru celnego oraz tranzytu przez ten obszar materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1753 z 20022002-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.