Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 2002 NR 213

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1804 z 20022002-12-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1803 z 20022002-12-16

  Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1802 z 20022002-12-16

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1801 z 20022002-12-16

  Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.


 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1800 z 20022002-12-16

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.