Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 219 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-15
Data wydania:2002-03-14
Data wejscia w życie:2002-03-18
Data obowiązywania:2002-03-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 219 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 22                — 1400 —                Poz. 219


219

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych. Na podstawie art. 28 ust. 3, art. 29 ust. 4, art. 31, art. 34 ust. 2 i 3 oraz art. 36 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. Nr 21, poz. 192) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Na wniosek zarządzającego lub właściciela lądowiska, złożony do dnia 31 grudnia 2003 r., lądowisko, jeśli spełnia wymagania określone w przepisach szczególnych, podlega wpisaniu do rejestru lotnisk cywilnych.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2002 r. Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 219 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 218 z 20022002-03-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu, sporządzonej w Teheranie dnia 2 października 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 217 z 20022002-03-15

  Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu, sporządzona w Teheranie dnia 2 października 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 216 z 20022002-03-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisanej w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 215 z 20022002-03-15

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniająca Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisana w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 214 z 20022002-03-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 213 z 20022002-03-15

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych poważnych przestępstw, sporządzona w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 212 z 20022002-03-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym, sporządzonego w Rzymie dnia 10 marca 1988 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 211 z 20022002-03-15

  Protokół w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym, sporządzony w Rzymie dnia 10 marca 1988 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 210 z 20022002-03-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 209 z 20022002-03-15

  Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 208 z 20022002-03-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzonej w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 207 z 20022002-03-15

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzona w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego

  W rozporządzeniu ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp w paragrafie 16 jest mowa, że organizator wystawia zaświadczenia których (...)

 • Obniżenie dodatku funkcyjnego pracownikowi

  Dodatek funkcyjny jest dodatkiem przyznawanym na czas pełnienia funkcji np. kierowniczych. Proszę o informacje, czy obniżenie tego dodatku wymaga konsultacji ze związkami (...)

 • Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

  Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Określenie stanowiska w umowie o pracę

  Jakie mogą być konsekwencje zapisu w umowie o pracę przed nazwą stanowiska: "pełniący obowiązki" np. kierownika działu? Czy z takiej funkcji można pracownika w każdej (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.