Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1852 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mysłowice w województwie śląskim.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-19
Data wydania:2002-12-18
Data wejscia w życie:2002-12-19
Data obowiązywania:2002-12-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1852 z 2002


1852

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mysłowice w województwie śląskim. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarządza się, co następuje: §

1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mysłowice. §

2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 26 stycznia 2003 r. §

3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Dziennik Ustaw Nr 220                — 13798 —                Poz. 1852


Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1852)

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynności wyborczej 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia Treść czynności wyborczej 2 — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mysłowice — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej — powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej — sporządzenie spisu wyborców — zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na prezydenta miasta — powołanie obwodowych komisji wyborczych — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat — zakończenie kampanii wyborczej — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców — przeprowadzenie głosowania

do 28 grudnia 2002 r. do 30 grudnia 2002 r. do 6 stycznia 2003 r. do 9 stycznia 2003 r. (do godz. 24:00) do 10 stycznia 2003 r. do 10 stycznia 2003 r.

do 16 stycznia 2003 r.

24 stycznia 2003 r. o godz. 24:00 25 stycznia 2003 r. 26 stycznia 2003 r. godz. 6.00—20.00

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1852 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1858 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1857 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1856 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1855 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1854 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności.

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1853 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1851 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1850 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Dokument urzędowy

  Prezydent miasta wystawił zaświadczenie nadając mu numer administracyjny oraz podpisując się z imienia i nazwiska , następnie skierował on to zaświadczenie do sądu (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Definicja wyborów proporcjonalnych

  Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-08 poz. 682

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-12 poz. 997

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rajcza w województwie śląskim

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-21 poz. 1499

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Ślemień w województwie śląskim

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1951

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim.

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-16 poz. 816

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Bytom oraz przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Bytom w województwie śląskim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.