Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1859 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-19
Data wydania:2002-12-12
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1859 z 2002


1859

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach. Na podstawie art. 13 ust. 6, art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 24 ust. 3 i 6, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 46 ust. 3 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

————————

1) Zmiany wymienionej

§

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 95, poz. 1048 i Nr 115, poz. 1205 oraz z 2001 r. Nr 151, poz. 1707) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14: a) w pkt 1 wyrazy „287 410 zł” zastępuje się wyrazami „297 469 zł”, b) w pkt 2 wyrazy „115 063 zł” zastępuje się wyrazami „119 090 zł”,

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253.

Dziennik Ustaw Nr 221                — 13822 —                Poz. 1859


— w pkt 4 wyrazy „940 zł” zastępuje się wyrazami „973 zł”, — w pkt 5 wyrazy „378 zł” zastępuje się wyrazami „391 zł”, — w pkt 6 wyrazy „940 zł” zastępuje się wyrazami „973 zł”, — w pkt 7 wyrazy „1 922 zł” zastępuje się wyrazami „1 989 zł”;

c) w pkt 3 wyrazy „114 998 zł” zastępuje się wyrazami „119 023 zł”, d) w pkt 4 wyrazy „1 922 zł” i „940 zł” zastępuje się odpowiednio wyrazami „1 989 zł” i „973 zł”, e) w pkt 5 wyrazy „38 351 zł” i „194 zł” zastępuje się odpowiednio wyrazami „39 693 zł” i „201 zł”, f) w pkt 6 wyrazy „940 zł” zastępuje się wyrazami „973 zł”;

2) w § 15: a) w ust. 1: — w pkt 1 wyrazy „1 436 zł” zastępuje się wyrazami „1 486 zł”, — w pkt 2 wyrazy „1 339 zł” zastępuje się wyrazami „1 386 zł”, — w pkt 3 wyrazy „1 156 zł” zastępuje się wyrazami „1 196 zł”,

b) w ust. 2 wyrazy „194 zł” zastępuje się wyrazami „201 zł”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1859 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1865 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1864 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1863 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1862 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowego sposobu prowadzenia i składania dzienników połowowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1861 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1860 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1707

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-11 poz. 908

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Monitor Polski 2010 nr 3 poz. 15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

 • Monitor Polski 2010 nr 3 poz. 16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujacych ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

 • Monitor Polski 2010 nr 38 poz. 526

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.