Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1861 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-19
Data wydania:2002-11-28
Data wejscia w życie:2003-01-03
Data obowiązywania:2002-12-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1861 z 2002


1861

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 246, z 2001 r. Nr 23, poz. 275 oraz z 2002 r. Nr 73, poz. 671) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

Dziennik Ustaw Nr 221                — 13831 —                Poz. 1861


Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2002 r. (poz. 1861)

Załącznik nr 2

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1861 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1865 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1864 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1863 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1862 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowego sposobu prowadzenia i składania dzienników połowowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1860 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1859 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-02 poz. 1341

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-15 poz. 1453

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-09 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-28 poz. 367

  Rozporządzenie Ministra Obrony z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.